چطور ماکروویو ی که خاموش نمی شود را تعمیر کنیم؟

سوئیچ بهم قفل کردن در ماکروویو

اگر وقتی شما در ماکروویو را باز کردید و هنوز ماکروویو داشت کار می کرد ، ممکن است مشکل از سوئیچ بهم قفل کردن در باشد.اگر سوئیچ به هم قفل کردن در درستکار کند به قطعات دیگر برق لازمو می فرستد و وقتی در باز بشود برق را قطع می کند .اجزایی که با وجودی خرابی در سوئیچ بهم قفل کردن در کار می کند و روشن میماند موتور فن ، موتوری که سینی ماکروویو را می چرخاند و نور داخلی است.یک قلاب و ضامن روی در ماکروویو وجود دارد که سوئیچ در را فعال می کند ، داخل کابین ماکروویو جا داده شده.

برای تست سوئیچ ،  کابین را باز کنید . سوئیچ معمولا سیم هایی دارد که در انتهای آنها نام c و no لیبل زده شده، c به معنای معمولی  و no به معنای معمولا باز. از یک مولتی متر برای تست کردن سوئیچ استفادهنمایید . وقتی در بسته می شود باید جریان برقرار باشد ، و وقتی در باز است جریان برقرار نیست . اگر مولتی متر نشان داد که حین باز شدن در جریان برقرار است باید سوئیچ بهم قفل کردن در را تعویض نمایید.

مایکروویو-مایکروفر

برد هوشمند مایکروویو

اگر ماکروویو شما خاموش نمی شود وقتی که دکمه ی خاموش را می زنید ، ولی وقتی در را باز می کنید خاموش می شود ، می تواند مشکل از برد  هوشمند باشد.برد هوشمند که برد کنترلی هم نامیده می شود ، ماکروویو را با برق دادن به رله ها کنترل می کند . یکی از نشانه های معیوب شدن برد هوشمند این است که رله ها را وقتی کار تمام شد خاموش نمی کند ، که توسط سیگنال ارسال شده  از صفحه کلید وقتی شما دکمه ای را فشار  می دهید به رله ها ارسال می شود .

برای اینکه متوجه بشوید مشکل از برد هوشمند است ، می توانید جریان رله ها را کنترل کنید. منبع تامین برق ماکروویو را قطع کنید و کابین آن را بردارید . از یک مولتی متر برای کنترل جریان خروجی اتصالات رله استفاده نمایید.وقتی رله برق ندارد هیچ اتصالی برقرار نیست. اگر اتصال برقرار بود یعنی برد هوشمند باید تعویض بشود.

شما عزیزان می توانید جهت تعمیرات انواع برند مایکروفر و مایکروویو از جمله تعمیرات مایکروویو و مایکروفر دوو خود با تعمیرگاه دوو تک سرویس بعنوان نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی دوو تماس حاصل فرمایید.

منبع: http://www.partselect.com/Repair/Microwave/Does-Not-Shut-Off/

Rate this post